Atskaišu iesniegšanaPēc līguma noslēgšanas ar ECO POINT un atbrīvojuma saņemšanas no DRN, reizi ceturksnī līdz katra ceturkšņa pirmā mēneša 10.datumam ir jāiesniedz ECO POINT atskaites par iepriekšējā ceturksnī Latvijā pirmo reizi realizētajiem un/vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantotajiem EEI, VKP un IEP apjomiem.

Atskaites lūdzam iesniegt, izmantojot ECO POINT elektronisko atskaišu iesniegšanas sistēmu (e-atskaite). Iesniegtās atskaites katram ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumā automātiski tiks saglabātas arhīvā, kur Jūs jebkurā laikā varat aplūkot savus deklarētos apjomus un maksājamo atkritumu apsaimniekošanas maksu.

Mūsu klientiem atskaites ir jāiesniedz tikai ECO POINT.

Pamatojoties uz Jūsu iesniegtajām atskaitēm, ECO POINT atbilstoši līgumos noteiktajai maksai izraksta un nosūta ar E-parakstu parakstītu rēķinu.

Atgādinām, ja tiek prognozētas izmaiņas Jūsu uzņēmuma plānotajos apjomos, lūdzam, atbilstoši atjaunot informāciju, un to iesniegt ECO POINT.