Kas ir videi kaitīgas preces?Elektriskās un elektroniskās iekārtas (EEI)

EEI sadzīvē darbina ar elektrisko strāvu vai elektromagnētisko lauku no stacionāriem strāvas avotiem vai baterijām un akumulatoriem.

Biežāk sastopamās EEI kategorijas ir:

Šajās kategorijas nav ietvertas tādas EEI kā liela izmēra rūpnieciski ražošanas mehānismi, kuri nav pārnēsājami, piemēram, programmējami un cita veida darba galdi, rūpnieciskās saldēšanas iekārtas, iebūvējamas ēku ventilācijas sistēmas u.tml.

Baterijas un akumulatori

Baterijas un akumulatori ir dažādi veidu un lielumu pārvietojami ķīmiski strāvas avoti. Baterijas vai akumulatori ir tiešā ķīmiskas enerģijas pārveidē ģenerētas elektroenerģijas avoti, kas sastāv no viena vai vairākiem primāriem (atkārtoti neuzlādējamiem) baterijas elementiem vai sekundāriem (atkārtoti uzlādējamiem) baterijas elementiem.

Biežāk sastopamās bateriju un akumulatoru kategorijas ir:

Bez EEI, kā arī baterijām un akumulatoriem pie videi kaitīgām precēm tiek pieskaitītas arī riepas, dažādas smēreļļas un eļļas filtri. Preces, kuras, nepareizi apsaimniekojot, spēj radīt kaitējumu gan videi, gan arī cilvēka veselībai.