Kāpēc videi kaitīgu preču atkritumi ir bīstami?Kāpēc elektrisko un elektronisko iekārtu (EEI), bateriju un akumulatoru, kā arī riepu atkritumi ir bīstami?

Aizvien vairāk ikdienā lietoto preču satur daudz un dažādas bīstamības pakāpes ķīmiskās vielas un to savienojumus.
Starp šīm precēm īpaši atzīmējamas ir visa veida videi kaitīgās preces. Šo preču ražošanā tiek izmantoti vairāk nekā 1000 dažādu materiālu (vielu), no kuriem daļa ir pieskaitāma bīstamo kategorijai. Tie var apdraudēt pat cilvēku dzīvību, ja netiek savlaicīgi savākti un atbilstoši pārstrādāti: