Kāpēc ir jāiesaistās videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanā?Kāpēc jāapsaimnieko elektrisko un elektronisko iekārtu (EEI), bateriju un akumulatoru, kā arī riepu atkritumi?